Beretning 2017

Årets gang 2017
Da Karl sidste år valgte at træde af som formand, blev Torben Hansen valgt til ny
formand. Ny mand i bestyrelsen blev Simon Martinsen.
Ved årets første arrangement var vi ude og se nogle af p pladser ved Vorgod å, der var
mødt 12 personer op ved foreningslokalet vi fik en fin tur langs åen i forårssolen.
Forårskysturen gik til Vejlefjord, forårssolen skinnede igen, der var mødt 7 lystfisker
op, der blev fanget 5 havørreder fra 32-40 cm alle fisk blev genudsat.
Vores fiske konkurrencen i Maj, Blev afholdt ved Silstrup put&take på en svær dag, de
20 lystfisker formåede kun at få 9 regnbuer på land. Vinderen blev Kenneth med 3 fisk.
Weekendturen til Simested å i juni og var i super sommervejr og den himmerlandske
natur stod i fuldt flor. ærgerligt nok var den store opgang af havørreder ikke fundet
sted, det resulterede også i at der kun blev fanget 2 havørreder omkring målet, som
begge blev genudsat. Konkurrencen skulle der for afgøres i blandt de hjemtagende
regnbueørreder og det blev Karl der rendte af med sejren. Han var også i fokus under
lørdag aftens fællesspisning hvor bestyrelsen havde valgt at udnævne ham til
æresmedlem. Lidt skuffende at der hun var tilmeldt 8 fiskere til sådan en fin mulighed
for at komme til at fiske ved sådan et fint havørredvand.
Midt i september havde vi vores årlige træf ved åen. Det var fint vejr og vandstanden
var god. Der var mødt 8 lystfisker op. Det var Morten der løb af med sejreren med en
fin havørred på 68 cm.
Efterårskystturen med overnatning i oktober gik igen i år til Mariager fjord. Der var
tilmeldt 5 medlemmer. Trods den dystre vejrudsigt var det fint fiskevejr. Der blev taget
en del fisk under målet, mest på flue så de blev nænsomt genudsat. Det var kun John
der kunne overliste fisk over målet. Han fik 3 fine havørreder. Om aftnerne var der tid
til lidt hyggeligt sammenværd.
Igen i år her i vinter har der været klubaftner om torsdagen med fluebinding, vi har
bundet forskellige fluer til forskellige formål. Nogle af foreningens medlemmer har her
i vinter været ude og tælle skarv med henblik på forsat regulering af bestanden.
De nederste stykker af Vorgod å også kaldet fællesstykket, er i år blevet genforhandlet.
Det faldt sådan ud at vi stædig har fiskeretten 5 år frem
. Det er vi i bestyrelsen glade og en lille smule stolte over så vi kan stadig sige at vi har
noget af Danmarks billigste laksevand.
Bestyrelsen har her i vinter opfrisket foreningslokalerne. Det har kostet lidt penge,
trods et tilskud fra kommunen. Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for godt
samarbejde i 2017.
 

 

Med ønske om et godt fiskeår siger vi knæk og bræk.Vi ses forhåbentlig derude.

Bestyrelsen