Regler for vandrepokal!

 

Efter 15 år overgår pokalen til foreningen som ejendom.

Man kan kun få sit navn på pokalen for fedtfinnefisk efter neden­stående pointtabel:

 

Prioritering

 

Fiskeart

 

Mindstemål

 

Point

 

1.

 

Laks

 

40 cm. 

 

22

 

2.

 

Havørred

 

40 cm.

 

20

 

3.

 

Stalling TOTALFREDET

 

33 cm.

 

17

 

4.

 

Bækørred

 

30 cm

 

10

 

5.

 

Regnbue

 

30 cm

 

10

 

Point : antal cm. over mindstemål x point i hen­hold til tabellen + point for mindstemål :

Laks                     40 cm. = 10 x 22 + 22 = 244 point

Stalling                45 cm. = 12 x 17 +   17 = 221 point HUSK TOTALFREDET

Bækørred            45 cm. = 15 x 10 +   10 = 160 point

Hvis 2 fisk giver samme antal point, er prioriteringen som oven­stående. Fisk af samme art og pointlighed afgøres ved vejning.

 

Man skal kunne henvise til et vidne på størrelsen af fisk, som deltager i konkurrencen om vandrepokalen.                

 

Nedfaldsfisk skal altid genudsættes og tæller ikke point til vandrepokalen.

 

Følgende fisk vandt pokalen de forrige år :

-          2012- Havørred 55 cm

-          2011- Bækørred 48 cm

-          2010-  Laks 75 cm

-          2009 – Laks 86 cm

-          2008 – Laks 74 cm

-          2007 – Havørred 66cm

-          2006 – Havørred 69 cm