Overskrift 1

 

 

  Laksekontingent for Skjern Å systemet.

 

Skjern Å Sammenslutningen har valgt at indføre et laksekontingent, for lystfiskere i Skjern Å systemet. Laksekontingentet skal indløses af alle, som ønsker at købe fiskekort til Skjern Å systemet. Enkelte strækninger, hvor muligheden for at fange laks og havørred er begrænset, er undtaget for laksekontingentet. Se nederst hvilke.

Laksekontingentet kommer til koste 250 kr.

Kan købes her: http://http://skjernaasam.dk/kob-laksekontingent

Kortet skal bæres tydeligt og udvendigt, således det er let for vores kontrollører at se kortet. Træffes man uden tegn, vil kontrolløren det første år, sælge laksekontingentet, dog til dobbelt takst. Såfremt man ikke kan/vil betale bliver man naturligvis bortvist.

Baggrunden for laksekontingentet, er ønsket om fortsat at udvikle laksebestanden i Skjern Å systemet. For at gøre dette, er det nødvendigt at opretholde lakseudsætningerne på niveau med de senere år, hvor der er udsat mellem 125.000* og 175.000* laks. Udsætningsplanen for laks i Skjern Å, beskriver udsætnings mulighed for mere end 200.000 stk.* De statslige fiskeplejemidlerne betaler kun for udsætning af 69.000 stk.* 

 

Udsætningerne har desværre ikke været fuldt finansieret. DCV har udsat laks for 4-500.000 kr. årligt, hvilket fra 2011 ikke længere kan lade sig gøre, da alle laks nu skal mærkes. Det er derfor en nødvendighed med flere penge, såfremt laksebestanden og laksekvoten ikke skal blive mindre i årene fremefter.

Laksebestanden har udviklet sig positivt de sidste 10 år. Opgangen er oppe på mellem 3000 og 3500 laks. Det er imidlertid Skjern Å Sammenslutningen målsætning, at bestanden inden for de næste 10 år skal opnå et niveau på mellem 10 og 15.000 i årlig opgang. Det er samtidigt også et mål, at denne bestand skal være selvreproducerende.

Ud over udsætning af laks, og evt. ørred, skal pengene fra laksekontingentet anvendes til forbedring af gyde og opvækstområder, eller til andre tiltag, som kan gavne bestanden fremadrettet.

Der har fra nogle foreninger, været udtrykt ønske om, at friholde nogle af de øvre strækninger, hvor chancen for fangst af laks og havørred er begrænset. Det er derfor bestemt, at følgende strækninger friholdes for laksekontingentet.

 

  • Skjern Å og tilløb opstrøms Rind Å.,     Rind Å med tilløb
  • Vorgod Å opstrøms Nr. Vium Kirke.     Ganer Å system.
  • Tarm Bæk Systemet,.                              Døvling bæk
  • Omme Å opstrøms  Jullingsholm,           Karstof t  Å

 

Skjern Å Sammenslutningen vil imidlertid opfordre alle til at løse laksekontingentet, idet forbedringer i nævnte vandløb også vil gavne eksempelvis stallingen.

 

*Alle udsætningstal er udregnet som 1 års udsætninger, men kan dække over såvel ½ års som 1 års.

Se i øvrigt på www.skjernaasam.dk hvor de seneste nye regler for fiskeriet kan ses.