Hvis andet ikke er anført på medfølgende kort er følgende gældende.

Laks                   40 cm
Havørred            40 cm
Bækørred           30 cm
Stalling                33 cm              TOTAL FREDET
Ål                       45 cm
Gedde                60 cm               Fredet fra 1/4 til 30/4.

Omgåelse af disse bestemmelser medføre udvisning af foreningen, samt bødestraf.

Husk at holde dig opdateret på  http://www.skjernaasam.dk/


OBS!!!! - Smittefare.
Da smitte af forskellige slags kan overføres fra et vandløbssytem til et andet af lystfiskere, henstiller vi medlemmerne til ikke, at anvende det samme grej indenfor det samme døgn, ved skifte fra et vandløb til et andet.

HUSK

Husk skælprøver!

I forbindelse med det store undersøgelsesprogram for Skjern Å laksen, har en biologistuderende fra Århus Universitet, Daniel Lindvig, påtaget sig opgaven at kigge på skælprøver fra laks fanget i årene 2006-2008. Netop denne periode er interessant da vi her registrerer tilbagevendelsesdata fra mærkningsprogrammet 2002-2005.

Ud fra lakseskællene vil han kunne undersøge en række forhold, bl.a.:

 • Vækst for vilde vs. udsatte fisk
 • Længde - havalder relationer
 • Smoltalder
 • Andel af flergangsgydere (hvis nogen….)

For at få så gode data som muligt, har vi brug for skæl fra lystfiskerfangede Skjern Å-laks, selvfølgelig kun fra de laks som hjemtages! Gode lakseskæl kan være meget svære at få fat i forbindelse med strygningen i december, da laksen assimilerer skællene og i stedet får ”læderhud”. Derfor er det vigtigt at I lystfiskere udtager skælprøver over fiskesæsonen. Vi har brug for skæl fra fisk i alle størrelser, finneklippede og ikke-finneklippede!

Vigtigt!: Prøven skal gerne indeholde mindst 10 skæl, som skal udtages nedenfor rygfinnen, ca. midt mellem rygfinnen og sidelinien, se mere her http://www.dfu.min.dk/fiskepleje/skelprove.htm

Udfyld en fangstrapport (http://www.skj-lf.dk/fangstrapport.htm), print den ud og læg den i en kuvert med skælprøver. Kuverten kan afleveres i de opstillede postkasser ved åen, hos Korsholm, Bundgårds Hotel, eller sendes til: Danmarks Center for Vildlaks, Ånumvej 163, 6900 Skjern.

På forhånd tak.

Kim Iversen/ Danmarks Center for Vildlaks

fredningstid og mindstemål

 

 

Hvis andet ikke er anført på medfølgende kort er følgende gældende:

 

 

Art

 

Fredningstid

1.dag    -      Sidste dag

 

Mindstemål

 

Laks

 

 

 

40 cm

 

Havørred

 

 

 

40 cm

 

Bækørred

 

 

 

30 cm

 

Stalling

 

TOTAL FREDET

 

33 cm

 

Gedde

 

1./4.        -      30./4.

 

60 cm

Regnbueørred

Ikke fredet – SKAL HJEMTAGES

0 cm

 

Ål

 

 

 

45 cm

 

fiskeregler i henhold til Bekendtgørelsen for Skjernåvandsystem

Der må højst være én krog på agnen, og max.3 krogspidser på linen. Krogen(e) må være enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager.

 • Efter der er fanget en laks uanset agntype/fangstmetode, genudsat eller hjemtaget, må der ikke fiskes med orm,  anden naturlig agn eller agn med duftstof.
 • Fiskeri med rejer er i flg. Bekendtgørelsen for Skjernå systemet helt forbudt.
 • Der indføres størstemål når kvoten i de 2 størrelsesgrupper er opbrugt.   Dvs. gruppen af fisk over 70cm og gruppen af fisk på 70 cm. eller derunder.   Hold øje med kvoten på www.skjernaasam.dk
 • Når kvoten i de 2 størrelsesgrupper er opbrugt må der kun praktiseres catch & release fiskeri efter laks. Herefter SKAL laks genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Der må hjemtages / aflives 1 laks pr. person pr. år så længe kvoten indenfor de 2 størrelsesgrupper ikke er opbrugt.
 • Alle laks og havørreder, der fanges SKAL registreres pr. registreringskonvolut eller online på www.skjernaasam.dk senest 4 dage efter fangst. Registering skal være på nettet senest 1 uge efter fangst.
 • Der må kun hjemtages/aflives 2 havørreder pr. person pr. år

Er man i tvivl, henvises der til bekendtgørelsen og dispensation til fiskeri efter laks.