Videbæk og omegns Lystfiskerforening blev oprettet i 1987 og har nu ca. 90 medlemmer.

HUSK HUSK

GENERALFORSAMLING afholdes torsdag den 02.02.17 kl. 19.30.
Foreningen er vært ved en kop kaffe og et stykke brød.

Laksekvoten i Skjern Å vandsystem 2016

SKJERN Å - 2016 - Laksekvoten i Skjern Å vandsystem er på 425 laks.

  • Der må maksimalt hjemtages 235 laks på 70 cm eller derunder og 185 laks over 70 cm. Længden på laks måles som totallængden.
  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Skjern Å vandsystem.
  • Senest 4 dage efter, at laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Skjern Å Sammenslutningen i hænde. Senest 3 dage herefter skal oplysninger om fangstdato samt antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på www.skjernaasam.dk

Fiskeriet sammen med herning omkring Nr.Virum kirke er stoppet

Fiskeriet sammen med herning omkring Nr.Virum kirke er stoppet. Vi har dog stadig vores "gamle vand" se under siden med fiskevand.

Facebook

V-O-L-F.dk er kommet på facebook.